P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
15.10.2021 - 23:13 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět
Zobraz / Skyj

Vítejte na stránkách Tělocvičné jednoty Sokol Nové Dvory 

Vloženo: 05.04.11 07:50 - Dítětová Eva
Tělocvičná Jednota Sokol Nové Dvory založena ustavující schůzí dne 9.11.1920. Výbor Sokola: MuDr Žabokrtský-starosta jednoty, Karel Probst,Stanislav Jelínek,Jan Hradecký, Josef Chyba,Bedřiška Pokorná,Alois Formánek, Antonín Paula,Josef Matoušek,František Prchal. Jednota v té době měla 341 členů. Obnovena ustavující schůzí dne 1.7.1992 Výbor Sokola: Jaroslav Novotný-starosta jednoty Jan Vondřich,Ladislav Vaněk,M.Krutský, Zdeňka Halbichová,Anna Nagyová,Ludmila Cinerová. Jednota měla 79 členů. Základní organizační jednotka České obce sokolské,sdružená v župě Tyršově. Tělocvičná jednota Sokol Nové Dvory Masarykovo náměstí 110,28531 Nové Dvory IČO : 46405836 Starosta ing.Zdeňka Zelená Jednatel Lenka Kratochvílováhospodář Jana Polívková Předseda KK Jana Těšitelová, vyslanec do výboru župy Růžena Lacinová,kronikář Helena Pospíšilová, zdravotnice Zuzana Kačerovská,Květa Rajdlová, Veronika Sýsová,členové výboru-Ivana Zavoralová, Petra Marešová,Jana Kučerová,Lenka Prchalová, Jiřina Melšová,Marie Raková,Věra Míčová. Cvičitelský sbor náčelnice jednoty Lenka Kratochvílová, cvičitelky: Lenka Kratochvílová- cvičitelská kvalifikace- 2.třída Zdravotní tělesná výchova,3.třída sportovní všestrannosti odbornost-3.třída rytmická gymnastika,pobyt v přírodě, předškolní děti,rytmická pohybová výchova ing.Zdeňka Zelená-cvičitelská kvalifikace- 3.třída sportovní všestrannosti Jana Polívková-cvičitelská kvalifikace- 3.třída sportovní všestrannosti. Všechny cvičitelky mají platné cvičitelské průkazy, pravidelně se účastní doškolovacích seminářů kontakt:lenkakratoch@seznam.cz

Zobraz / Skyj

Den dětí 

Vloženo: 21.06.21 08:52 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 4280x

Zobraz / Skyj

Cvičení zdrávko a ženy

Vloženo: 31.03.11 06:13 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 44383x
Cvičení pro ženy je každé pondělí a čtvrtek od 18:50 do 19:50 hod.Cvičitelka 3.tř.Rytmické gymnastiky Lenka Kratochvílová Cvičení s hudbou vhodné i pro začátečníky,střídáme velké a malé míče,bedýnky,gumičky,zaměření na zlepšení celkové fyzické kondice a radost z pohybu. Zdravotní cvičení je každé úterý od 18:30 do 19:30hod. a čtvrtek od 17:45 do 18:45hod. Cvičitelka 2.tř.Zdravotní tělesné výchovy Lenka Kratochvílová Cvičení je zaměřeno na rozhýbání zatuhlých kloubů,protažení a posílení svalů,cvičíme na židlích,velkých míčích na podložkách,s náčiním(cvičební gumy,tyče,over bally).Cvičení je při příjemné hudbě, pro radost,vhodné pro každého. Nejedná se o rehabilitační cvičení! O prázdninách a státních svátcích se necvičí se necvičí !!

Zobraz / Skyj

Cvičení žákyně + ze soutěže všestrannosti

Vloženo: 31.03.11 06:27 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 44273x
Cvičení je v pondělí od 17 do 18:30 hod.,ve čtvrtek od 16,30 do 17,30 hodin cvičitelka 3.tř. sportovní všestrannosti Lenka Kratochvílová. Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj,cvičení na nářadí,velkých míčích,s náčiním (švihadla,obruče,),pohybové hry,vánoční cvičení,na ukončení cvičebního roku sokolské vysvědčení a diplomy za soutěž o docházku do cvičení + malé odměny, možnost zúčastnit se soutěže všestrannosti župy Tyršovy v plavání a atletice,dětského tábora o prázdninách pořádaného župou Tyršovou. Pohyb je radost,radost je pohyb !!!!!!!

Zobraz / Skyj

Cvičení - předškolní děti

Vloženo: 31.03.11 06:37 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 46087x
Cvičení je každé úterý od 17 do 18 hod., cvičitelka 3.tř. sportovní všestrannosti a 3.tř. předškolní děti + rodiče a děti Lenka Kratochvílová cvičitelka 3.tř. sportovní všestrannosti ing. Zdeňka Zelená Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj dětí - v tomto věkovém období velice důležité,získání základních pohybových dovedností,orientace v prostoru,procvičování jemné motoriky,seznamování s nářadím,cvičení s náčiním(obruče,malé míče)pohybové hry,překážkové dráhy,rozcvička za pomocí říkadel ,uvolnění po cvičení s krátkou pohádkou. Ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené činnosti,výrazně se rozvíjí pohybová aktivita,dítě se osamostaňuje,učí se spolupracovat,vypěstuje si kladný vztah ke sportu.Zobraz / Skyj

Sluníčkový den 09.04.2011

Vloženo: 13.04.11 09:09 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 38239x
V sobotu 9.4.2011 naše jednota pořádala Sluníčkový cvičební den pro veřejnost,prezence-Hela Pospíšilová a Péťa Marešová,od 10 - 11 hod sluníčkové cvičení pro děti-cvičitelky Lenka Kratochvílová a ing. Zdeňka Zelená,od 13-14 hodin zdravotní cvičení na židlích-cvičitelka Lenka Kratochvílová,14-14:30 hodin přednáška o cvičení-fyzioterapeutka Veronika Sýsová Dis.,15-16 hod. cvičení na velkých míčích-Lenka Kratochvílová. Každý cvičící účastník dostal pochvalný sluníčkový list,děti mňaminku. Celkově se sluníčkový den velmi vydařil,dospělých cvičících účastníků mohlo přijít víc,jak cvičení tak přednáška bylo velmi dobře připravené.Poděkování patří všem členkám Sokola a také žákyním za přípravu celého dne,Martině a Klárce Vřešťálovým za hudební doprovod při vynášení zimy a odměnou je radost,že se celý den hezky podařil. Doplňkový program - v 11:15hod.vynesení zimy od sokolovny se ujala Lenka Prchalová a společně s přítomnými děvčaty ji vhodily do  Klejnarky,kde jsme společně ozdobili líto, přinesení ozdobeného líta zpátky k sokolovně se ujal Honzík Procházka společně s přítomnými chlapci včetně starosty obce Jiřího Rajdla,který zúčastněné děti podaroval čokoládovým medailonkem,doprovod na flétnu - Martina a Klárka Vřešťálovi.


 

   1  [2] [3] [4] [5] [6]

Další