P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
03.03.2021 - 21:33 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška městyse Nové Dvory č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
2Obecně závazná vyhláška městyse Nové Dvory č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3Řád pro pohřebiště v Nových Dvorech
4Obecně závazná vyhláška městyse Nové Dvory č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
5Obecně závazná vyhláška městyse Nové Dvory č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
6Obecně závazná vyhláška městyse Nové Dvory č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
7Obecně závazná vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Nové Dvory
8Nařízení městyse č. 1/2015
9Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 - podmínky pro zabezpečení požární ochrany u akcí s větším počtem osob
10Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
11Opatření č.2/2010 - Řád ohlašovny požárů Obce Nové Dvory
12Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Požární řád obce Nové Dvory
13Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 , kterou se v souvislosti se schválením změny č.1 územního plánu obce Nové Dvory mění OZV obce Nové Dvory č. 1/2005 o závazných částech územního plánu obce Nové Dvory
14Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části Územního plánu obce Nové Dvory
15Příloha požárního řádu č.1
16Zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany
17Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
Od  do