P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.01.2021 - 06:29 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory
2DSO Klejnarka - veřejné zasedání
3Informace finančního úřadu
4Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
5Schválený rozpočet - závazné ukazatele - rok 2021
6Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020
7Oznámení o změně ceny vodného v roce 2021
8Dementia Kutná Hora
9Veřejná vyhláška
10Rozpočtové opatření č. 6/2020
11ZAJIŠTĚNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ BĚHEM KARANTÉNY
12Rozpočtové opatření č. 5/2020
13Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO Mikroregion Kutnohorsko
14Rozpočtové opatření č. 4/2020
15Rozpočtové opatření č. 3/2020
16Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru
17Rozpočtové opatření č. 2/2020
18Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce - příjemce VHS Kutná Hora
19Rozpočtové opatření č. 1/2020
20Informační leták
21Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
22Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městyse spolkům a neziskovým organizacím
23Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů Městyse Nové Dvory
24Zadání Územního plánu Nové Dvory
25Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2017
26Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
27Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Nové Dvory - 2019 - 2022
28Strategický rozvojový plán Městyse Nové Dvory na léta 2017 - 2021
29Studie sportovního areálu u fotbalového hřiště
30Pravidla pro vydávání Novodvorských novin
Od  do