P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
26.11.2020 - 19:38 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Nové Dvory na roky 2022 - 2023
2Návrh rozpočtu městyse Nové Dvory na rok 2021
3Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory
4Záměr obce pronajmout nebytové prostory
5Záměr obce prodat pozemek
6ZAJIŠTĚNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ BĚHEM KARANTÉNY
7MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
8USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 12.ŘÍJNA 2020 Č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání
9Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
10Rozpočtové opatření č. 5/2020
11Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO Mikroregion Kutnohorsko
12Rozpočtové opatření č. 4/2020
13Nařízení Středočeského kraje
14Rozpočtové opatření č. 3/2020
15Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2019
16Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru
17Rozpočtové opatření č. 2/2020
18Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce - příjemce STAVOKOMPLET spol. s r.o.
19Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce - příjemce VHS Kutná Hora
20Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
21Oznámení o změně ceny vodného od 1.5.2020
22Můj kraj
23Rozpočtové opatření č. 1/2020
24Informační leták
25Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
26Střednědobý výhled rozpočtu
27Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2020
28Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městyse spolkům a neziskovým organizacím
29Návrh Střednědobého rozpočtu 2021 - 2022 Mikroregion Kutnohorsko
30Návrh rozpočtu na rok 2020 Mikroregion Kutnohorsko
Od  do