P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
16.01.2018 - 10:38 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Nové Dvory - 2019 - 2022
2Schválený rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2018
3Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2018-2019 a závěrečného účtu Úřadu městyse Nové Dvory
4Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
5Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
6Oznámení o změně ceny vodného
7Městys Nové Dvory - plnění rozpočtu
8Strategický rozvojový plán Městyse Nové Dvory na léta 2017 - 2021
9Střednědobý výhled rozpočtu DSO Klejnarka na rok 2017 - 2019
10Studie sportovního areálu u fotbalového hřiště
11Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
12Pravidla pro vydávání Novodvorských novin
13Pravidla pro udělování čestného občanství Městyse Nové Dvory
14Územní plán obce Nové Dvory
15Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod
16Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
17Pravidla pronajímání bytů ve vlastnictví Městyse Nové Dvory
18Místní program rozvoje Městyse Nové Dvory na léta 2015 - 2019
19Veřejná sbírka na celkovou obnovu kaple sv. Kříže s hrobkou hrabat Chotků
20Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen "zákon")
21Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
22Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Od  do