P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.05.2018 - 10:03 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
2Oznámení o ukončení zubní ordinace
3Insolvenční správce - prodej nemovitých věcí
4Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
5Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
6Informace k onemocnění spalničkami
7Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2017
8Veřejná vyhláška - Finanční úřad
9Rozpočtové opatření č.2/2018
10Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11Rozpočtové opatření č.1/2018
12Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
13Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Nové Dvory - 2019 - 2022
14Schválený rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2018
15Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2018-2019 a závěrečného účtu Úřadu městyse Nové Dvory
16Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
17Oznámení o změně ceny vodného
18Městys Nové Dvory - plnění rozpočtu
19Strategický rozvojový plán Městyse Nové Dvory na léta 2017 - 2021
20Střednědobý výhled rozpočtu DSO Klejnarka na rok 2017 - 2019
21Studie sportovního areálu u fotbalového hřiště
22Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
23Pravidla pro vydávání Novodvorských novin
24Pravidla pro udělování čestného občanství Městyse Nové Dvory
25Územní plán obce Nové Dvory
26Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod
27Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
28Pravidla pronajímání bytů ve vlastnictví Městyse Nové Dvory
29Místní program rozvoje Městyse Nové Dvory na léta 2015 - 2019
30Veřejná sbírka na celkovou obnovu kaple sv. Kříže s hrobkou hrabat Chotků
Od  do