P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
12.11.2018 - 19:13 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory
2Závěrečný účet DSO Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2017
3Rozpočtové opatření č. 5/2018
4Informace Policie ČR
5Záměr pronajmout pozemky
6Městys Nové Dvory hledá zubního lékaře, zubní lékařku
7Rozpočtové opatření č.4/2018
8Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2017
9Rozpočtové opatření č. 3/2018
10Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
11Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
12Rozpočtové opatření č.2/2018
13Rozpočtové opatření č.1/2018
14Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Církvice a Nové Dvory Klejnarka
15Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Nové Dvory - 2019 - 2022
16Schválený rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2018
17Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2018-2019 a závěrečného účtu Úřadu městyse Nové Dvory
18Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
19Oznámení o změně ceny vodného
20Strategický rozvojový plán Městyse Nové Dvory na léta 2017 - 2021
21Střednědobý výhled rozpočtu DSO Klejnarka na rok 2017 - 2019
22Studie sportovního areálu u fotbalového hřiště
23Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
24Pravidla pro vydávání Novodvorských novin
25Pravidla pro udělování čestného občanství Městyse Nové Dvory
26Územní plán obce Nové Dvory
27Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod
28Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
29Pravidla pronajímání bytů ve vlastnictví Městyse Nové Dvory
30Místní program rozvoje Městyse Nové Dvory na léta 2015 - 2019
Od  do