P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.07.2018 - 00:23 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Seznam plánovaných odstávek pro Městys Nové Dvory
2Ohlášení 21.zTL Čáslav
3Veřejná vyhláška
4Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2017
5Rozpočtové opatření č. 3/2018
6Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
7Oznámení o ukončení zubní ordinace
8Insolvenční správce - prodej nemovitých věcí
9Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
10Rozpočtové opatření č.2/2018
11Rozpočtové opatření č.1/2018
12Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
13Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Nové Dvory - 2019 - 2022
14Schválený rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2018
15Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2018-2019 a závěrečného účtu Úřadu městyse Nové Dvory
16Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
17Oznámení o změně ceny vodného
18Strategický rozvojový plán Městyse Nové Dvory na léta 2017 - 2021
19Střednědobý výhled rozpočtu DSO Klejnarka na rok 2017 - 2019
20Studie sportovního areálu u fotbalového hřiště
21Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
22Pravidla pro vydávání Novodvorských novin
23Pravidla pro udělování čestného občanství Městyse Nové Dvory
24Územní plán obce Nové Dvory
25Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod
26Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
27Pravidla pronajímání bytů ve vlastnictví Městyse Nové Dvory
28Místní program rozvoje Městyse Nové Dvory na léta 2015 - 2019
29Veřejná sbírka na celkovou obnovu kaple sv. Kříže s hrobkou hrabat Chotků
30Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen "zákon")
Od  do