P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
21.09.2018 - 09:31 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory
2Poděkování - Město Kutná Hora
3Poděkování - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
4Nařízení Středočeského kraje
5Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
6Oznámení o době a místě konání voleb
7Informace Policie ČR
8Informace o počtu a sídle volebních okrsků
9Záměr pronajmout pozemky
10Městys Nové Dvory hledá zubního lékaře, zubní lékařku
11Rozpočtové opatření č.4/2018
12Závěrečný účet Městyse Nové Dvory za rok 2017
13Rozpočtové opatření č. 3/2018
14Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
15Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
16Rozpočtové opatření č.2/2018
17Rozpočtové opatření č.1/2018
18Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
19Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Nové Dvory - 2019 - 2022
20Schválený rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2018
21Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2018-2019 a závěrečného účtu Úřadu městyse Nové Dvory
22Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
23Oznámení o změně ceny vodného
24Strategický rozvojový plán Městyse Nové Dvory na léta 2017 - 2021
25Střednědobý výhled rozpočtu DSO Klejnarka na rok 2017 - 2019
26Studie sportovního areálu u fotbalového hřiště
27Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
28Pravidla pro vydávání Novodvorských novin
29Pravidla pro udělování čestného občanství Městyse Nové Dvory
30Územní plán obce Nové Dvory
Od  do