P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
21.05.2018 - 07:14 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 
Tisk - 
1Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
2Informace k onemocnění spalničkami
3Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2017
4Veřejná vyhláška - Finanční úřad
5Rozpočtové opatření č.2/2018
6Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
7Rozpočtové opatření č.1/2018
8Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
9Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Nové Dvory - 2019 - 2022
10Schválený rozpočet Městyse Nové Dvory na rok 2018
11Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2018-2019 a závěrečného účtu Úřadu městyse Nové Dvory
12Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2018, rozpočtových opatření 2018, střednědobého výhledu 2019-2020 a závěrečného účtu DSO Mikroregionu Kutnohorsko
13Oznámení o změně ceny vodného
14Městys Nové Dvory - plnění rozpočtu
15Strategický rozvojový plán Městyse Nové Dvory na léta 2017 - 2021
16Střednědobý výhled rozpočtu DSO Klejnarka na rok 2017 - 2019
17Studie sportovního areálu u fotbalového hřiště
18Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
19Pravidla pro vydávání Novodvorských novin
20Pravidla pro udělování čestného občanství Městyse Nové Dvory
21Územní plán obce Nové Dvory
22Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod
23Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
24Pravidla pronajímání bytů ve vlastnictví Městyse Nové Dvory
25Místní program rozvoje Městyse Nové Dvory na léta 2015 - 2019
26Veřejná sbírka na celkovou obnovu kaple sv. Kříže s hrobkou hrabat Chotků
27Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen "zákon")
28Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
29Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Od  do