P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
08.03.2021 - 14:01 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 

Historie městyse

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Nové Dvory v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století

Vloženo: 05.04.10 08:47 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 20409x

Rok 1920:  Část nynější Havlíčkovy ulice z pohledu poblíž místa bývalé ovčárecké brány směrem k náměstí. Fotografie pochází přibližně z roku 1920.

Rok 1912:  Začátkem 20. století byl tento dům prvním v obci při příjezdu od Přelouče. Proto na jeho rohu byla tabule: "Město Nové Dvory, politický okres Kutná Hora, Království české" Nad ní je další tabule, zakazující v místě žebrotu. Fotografie (v originále 29 x 20 cm) pochází nejspíše z roku 1912.

Před 1861: Část náměstí s mariánským sloupem a starou radnicí, ve které byla dole panská hospoda. Na přední stěně, pod "stříškou" atiky je vidět znak Nových Dvorů. V gruntovní knize z roku 1703 je stará radnice takto popsána: "Dům radní, od kamene vystavený, kurkama přikrytý, se čtyřmi světnicemi a komorami dobře zaopatřený, kterýžto milostivá vrchnost na svůj náklad vystavěti dáti ráčila a ouřadu zdejšímu v témž dvě hořejší světnice s dvěma komorama a hořejší celou půdu darovala; dolejší pak dvě světnice s dvěma komorama milostivé vrchnosti k užitku se pronajímají." Jinde o pronájmu najdeme, že nájemce byl povinen odebírat o vrchnosti pivo a víno z její produkce a toto zde prodávat.
Když v roce 1722 prodávala hraběnka Barbora Věžníková novodvorské panství hr. Pachtovi z Rájova v kupní smlouvě vymínila, že dům s radnicí a panskou hospo- dou bude celý převeden na obec. Tato změna sice v gruntovních knihách nebyla provedena ale byla respektována, neboť je doloženo, že obec z pronájmu hospody pobírala nájem. Dne 13. května 1861 v podvečerních hodinách při rozsáhlém požáru Nových Dvorů radnice vyhořela. Pojišťovna zaplatila 1 347 zl. a 81 kr. a na příspěvcích na opravu bylo vybráno celkem 750 zl. Na obec byl tento dům zapsán až v pozemkových knihách roku 1869. Na dvoře u tohoto objektu byla i obecní šatlava.Tato fotografie byla pořízena před r. 1861 a je nejstarší známou fotografií
z Nových Dvorů.

1909-1910: Miloš Jiránek: Pošta v Nových Dvorech I, 1909-1910, olej 80 x 100 cm, Galerie v Ostravě

1920: Poslední ze tří bran, které byly v Nových Dvorech - brána Kutnohorská z pohledu od Kovářského rybníku. Za ní je na levé straně vidět vjezd do hospodářského dvoru. Fotografie pochází přibližně z roku 1920.

1900:  Hostinec "Na velké". Obrázek je výřezem z neuměle zhotovené pohlednice. Fotografie pochází přibližně z roku 1900.

1900: Nalevo v popředí je Mariánský sloup, za ním hraběcí hostinec "Stará radnice", vedle něj radnice nová, která byla vystavěna v letech 1862/63. Obrázek je z pohlednice Nových Dvorů a fotografie byla pořízena nedlouho před rokem 1900.

1900: Fara u dominikánského konventu, za ní kostel (kaple) sv. Anny.Část napravo se zdobeným vchodem je tzv. stará škola.Obrázek je z pohlednice Nových Dvorů a fotografie byla pořízena okolo roku 1900.

1835: Část nynější Havlíčkovy ulice v pohledu směrem k "Hraběcímu hostinci". Fotografie pořízená nejspíše na počátku třicátých let 20. století.

okolo 1880: Zámek a zámecká kaple sv. Martina. Obrázek zachycuje také nalevo část brány do hospodářského dvora a napravo bránu do zámecké zahrady. Kresba není datována, ale vznikla pravděpodobně okolo r. 1880. Jejím autorem je A. Lewy.

okolo 1880:  Žánrový motiv z Nových Dvorů. Kovárna u rybníka. V pozadí je vodárenská věž, napravo od ní chalupa - dnešní popisné číslo 119. Kresba není datována, ale vznikla nejspíše kolem roku 1880. Jejím autorem je A. Lewy.

 1920 Havlíčkova u...
1920 Havlíčkova ulice
1920 Havlíčkova u...
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1912 první dům od...
1912 první dům od Přelouče
1912 první dům od...
1900
1900
1900
1922
1922
1922
1922
1922
1922
Před 1861 náměstí
Před 1861 náměstí
Před 1861 náměstí
1909-1910
1909-1910
1909-1910
asi rok 1920
asi rok 1920
asi rok 1920
1920 brána kutnoh...
1920 brána kutnohorská
1920 brána kutnoh...
1900: hostinec
1900: hostinec
1900: hostinec
1900: Mariánský s...
1900: Mariánský sloup
1900: Mariánský s...
1900: fara
1900: fara
1900: fara
1835: Havlíčkova ...
1835: Havlíčkova ulice
1835: Havlíčkova ...
okolo 1880: zámek
okolo 1880: zámek
okolo 1880: zámek
okolo 1880:  ková...
okolo 1880: kovárna
okolo 1880: ková...