P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.09.2020 - 05:47 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 

Městys > Senioři ČR z.s.

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Vánoční posezení 12.12.2019

Vloženo: 16.12.19 16:08 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 6662x

Ve čtvrtek 12.12.2019 se senioři sešli v restauraci U Hájků, aby zhodnotili činnost organizace za rok 2019. Jednání se také zúčastnila starostka městyse, která každému předala kalendář na příští rok. Zprávu o činnosti organizace přednesl předseda organizace pan Jiří Rajdl a se zprávou revizní komise nás seznámila paní Jana Těšitelová. Dále byl členům předložen plán akcí na 1.pololetí 2020. Také byl doplněn výbor ZO stejně jako revizní komise. Potěšitelné je, že do organizace jsme přijali 7 nových členů. Po této oficiální části následovalo to správné vánoční posezení, které zahájila paní Hana Rathouzová, která nás seznámila s historií vánočních svátků a adventu. Po ní vystoupily děti z pěveckého kroužku Sluníčka ze zámku, které nám zazpívaly několik vánočních koled pod vedením pani učitelky Mgr. Lucie Procházkové. Děti dostaly sladkou odměnu / perníčky /, které upekla paní Líba Hubalová a pani učitelka kytičku. V dalším programu předseda organizace předal všem přání k vánočním svátkům a svícen, který vyrobyly členky výboru. S velkým zájmem se setkala tombola ve které i z malé výhry měl každý velkou radost. Po občerstvení nám zahrál pan Václav Bílek na harmoniku. Někteří si zazpívali nebo zatančili.

     Tímto vánočním posezením jsme se rozloučili s letošním rokem, popřáli si příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví v Novém roce 2020. V novém roce se sejdeme hned  v lednu na  Tříkrálovém posezení. Tak jako letos chceme pro naše členy zajistit zajímavé a přítažlivé akce. Poděkování patří našim sponzorům,díky kterým jsme mohli naše akce organizačně zajistit.