P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

19.

Pohřební kaple sv. Kříže (1122/1)

Vloženo: 29.03.10 22:44 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 94264x

Pohřební kaple sv. Kříže je situována na hřbitově jižně od silnice, naproti dominikánskému klášteru. Kaple stojí uprostřed obdélného pozemku hřbitova.. Zděná (smíšené zdivo) hladce omítnutá stavba čtvercového půdorysu
stojí uprostřed obdélného pozemku hřbitova. Stavba je členěna soklem, nárožními rustikovanými rizality (forma naznačených pilířů) a vpadlými obdélnými poli. V hlavním severním průčelí vyniká mezi nárožními pilíři portikus s dvojicí dórských sloupů. K pravoúhlému vstupu vedou čtyři kamenné stupně schodů, které se směrem vzhůru zužují. Pilíře a sloupy nesou kladí s hladkým architrávem s vlysem s triglyfy a metopami. Fasády ukončuje profilovaná korunní římsa. Stavba v severním a jižním průčelí vrcholí atikovým štítem se stupňovitým nástavcem a kovovým latinským křížkem. Nad korunní římsou postranních průčelí vyniká ozdobná kovaná mřížka s vegetabilním ornamentem, která se napojuje na atiku. Sedlovou střechu s nízkým sklonem kryje plechová krytina.

V roce 2012 tato památka byla bezúplatným převodem převedena z církve na městys, který se stal jejím majitelem.  Na její celkovou opravu je zpracován projekt. V roce 2015 byla podána žádost o dotaci z programu obnovy památek Středočeského kraje v částce 500 tis. Kč. Tato dotace nebyla městysy přidělena. Na tuto památku byla založena finanční sbírka.