P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

33.

Areál zámku č.p. 4 (1119)

Vloženo: 09.10.15 06:38 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 75436x
 
Rozměrná budova zámku je zděná (ze smíšeného zdiva) omítnutá čtyřkřídlá patrová stavba s vnitřním dvorem nepravidelného půdorysu. Z vlastní čtyřkřídlé budovy vybíhají na JV a JZ straně úzká křídla členěná z vnitřní strany přízemí slepými arkádami (viz foto JZ křídla)-pozůstatky jižního arkádového dvora. Na JV křídlo s otevřenou arkádovou chodbou v patře navazuje kostel sv. Martina. Při východním průčelí vyniká ozdobné dvouramenné schodiště oválného půdorysu, situovaného na osu ke klášternímu kostelu sv. Anny. Uvnitř vnitřního nádvoří zámku na SV straně vyrůstá z hmoty budovy válcová schodišťová věž s hlanovou prejzovou stříškou, s makovicí a křížkem ve vrcholu. Zámek je členěn lisénami, hladkou kordonovou a profilovanou korunní římsou. Uprostřed hlavního průčelí J křídla dominuje portál s půlkruhově zakončeným vjezdem a naznačeným štítem. Obdélná okna osazená v líci rámují šambrány s lištou. Sedlové a valbené střechy kryjí bobrovky. Mimořádně hodnotná raně barokní zámecká budova z doby přestavby (původní renesanční stavby) z r. 1686, uskutečněné Bernardem Věžníkem. Stavební úpravy pocházejí z 80. Let.
U této památky je třeba řešit statiku, střechu, okna a fasádu.