P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:34 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

29.

Areál domu č.p. 112 (1129/1 )

Vloženo: 30.03.10 09:24 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 83540x

Bývalý tzv. lékařský dům. Byl obcí prodán soukromé osobě a v letech 1994 - 1999 byl přestavěn na hotel s restaurací.

Areál domu čp. 112 je situován J od zámecké budovy. Součástí domu je symetrické pilířové oplocení se sochařskou výzdobou a dvěma výklenkovými kapličkami. Předmětem ochrany je areál domu čp. 112 - dům (na parc.č.464/1), ohradní zeď s výklenkovými kapličkami (na parc.č.464/2, na parc.č. na parc.č.467, na parc.č. 516/1) a pozemky parc.č.464/1 a parc.č.464/2.
Volně stojící patrový dům obdélného půdorysu je situován na S straně areálu. K původnímu stavení přiléhá na JV straně novodobé zděné patrové křídlo budovy. Původní dům, opatřený hladkou vápennou omítkou, je členěn soklem, hladkou kordonovou a profilovanou korunní římsou. Nároží zdobí pilastry s jednoduchými římsovými hlavicemi. Hlavní pětiosé S průčelí má uprostřed pravoúhlý portál s kamenným ostěním. Vstupní dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce zdobí vyřezávaný květinový dekor a ozdobné kované mřížky. Obdélné okenní otvory rámují ploché šambrány. Ven otvíratelná okna jsou osazena v líci. Boční Z průčelí a V průčelí (původního domu) jsou o dvou osách. Střecha je valbová, krytá bobrovkami. Klasicistní dům představuje architektonicky a urbanisticky pozoruhodnou stavbu.

Stavba je v dobrém technickém stavu.