P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:32 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Objekty památkového zájmu (dotvářející charakter památkové zóny)

Vloženo: 30.03.10 09:05 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 79802x

Náměstí :
čp. 10 patrový dům barokního původu se zachovalými klenutými sklepy v důležité poloze na náměstí
čp. 11 patrový dům s elektickým průčelím ve výrazné poloze na náměstí
čp. 13 domek patrně barokního původu, v přízemí se dvěma zachovalými valenými klenbami
čp. 26 klasicistní dům s polovalbou a širokým štítovým průčelím obráceným do ulice
čp. 28 přízemní stavení s valbou, průčelí členěna vpadlými poli se sdruženými okny
čp. 29 přízemní stavení s polovalbou, průčelí lemováno lizénami - bylo sloučeno s č.p. 30
čp. 30 přízemní stavení s polovalbou v nárožní poloze

čp. 36 přízemní stavení s polovalbou klasicistního původu - bylo vyjmuto ze seznamu
čp. 37 přízemní stavení s polovalbou a tříosým štítovým průčelím
čp. 113 klasicistní stavení s polovalbou a zachovalými trámovými stropy, ve štítu s letopočtem 1884
čp. 114 klasicistní stavení s valbou v důležité nárožní poloze při vjezdu do obce

Havlíčkova ulice:
čp. 108 klasicistní patrový dům s klenbami v přízemí a ve sklepě, vjezd ve střední ose uzavřený klasicistními
vraty
čp. 104, 102, 101 trojice domů s polovalbami a štíty obrácenými do ulice
čp. 44, 45, 46 naproti situovaná trojice přízemních stavení s valbami
čp. 50 stavení se sedlovou střechou do ulice obráceno tříosým průčelím a trojúhelným štítem lemovaným lizénami
čp. 56 přízemní domek s průčelím lemovaným lizénami a se sdruženými okny v šambranách, tvoří prostředí
sochy sv. Václava, umístěné v ose pod vyklenutím římsy; domek byl dostavěn citlivým způsobem za
již stojící sochou
čp. 57 přízemní stavení s vysokou polovalbovou střechou (ve zdivu klasicistní)
čp. 61 pozdně klasicistní stavení s profilovanou římsou, původními okny v šambranách a klasicistními dveřmi
čp. 79 (demolice v roce 2008), 82, 84, 85, 86 a 87 přízemní domky s polovalbou, pětiosým průčelím s oběžnou římsou; charakterist. předměstská zástavba

č.p. 92 demolice v roce 1994
čp. 94 dům klasicistního původu s klenutým sklepem
čp. 95 přízemní stavení s vysokou valbovou střechou, trámovými stropy (pod lepenkovou střešní krytinou je zachován původní šindel) - demolice v roce 2013
čp. 96 klasicistní stavení s polovalbou, bedněným štítem a patrně trámovými stropy - demolice
čp. 117 přízemní stavení s valbou, průčelí členěno velkými vpadlými poli
čp. 118 přízemní stavení s valbou, průčelí členěno velkými vpadlými poli