P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:59 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

28.

Dům č.p. 109 (1128)

Vloženo: 30.03.10 09:23 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 84998x
 
 
Rohový přízemní zděný a omítnutý dům se zkoseným nárožím o půdorysu blížícímu se písmenu L. Dům je členěn soklem, okenními otvory s hladkou šambránou zakončenou půlkruhovým obloukem, zdobnou přerušovanou mezikonenní římsou v úrovni náběhů půlkruhového oblouku šambrán a mohutnou bohatě profilovanou korunní římsou. Severní průčelí je o šesti osách se dvěma vstupy. Původní pravoúhlý portál se světlíkem s půlkruhově zakončeným otvorem je ve druhé ose z východní strany. Dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, výplňové. V první ose ze západní strany je pravoúhlý vstupní otvor (zřejmě druhotný). Východní průčelí je o čtyřech okenních osách. Zkosený roh je o jedné ose se širokým vstupem lemovaným kanelovanými sloupy se zjednodušenou hlavicí. Sloupy nesou mírně předstupující hmotu zdiva nad vstupem. Okna jsou novodobá. Střecha je valbová, krytá taškami esovkami. Na severní straně střechy jsou čtyři novodobé střešní vikýřky, na východní straně tři.
 
Památkově chráněný je dům i pozemek.
Stavba je v současné době v dobrém technickém stavu.