P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:11 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

26.

Vodárenská věž (1125)

Vloženo: 30.03.10 09:16 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 82330x

Vodárenská věž u "Kovářského rybníka". Barokní stavba pocházející ze začátku 18. století. Byla postavena za hraběte Bernarda Věžníka a sloužila pro zásobování vodou zámku a části zámecké zahrady. Byla upravována v 80tých letech 19. století. Ve stoletím dvacátém ještě dostala nové vybavení. Dosloužila po druhé světové válce. 

Zděná hranolová věž na čtvercovém půdoryse stojí JZ od obce, u rybníka na J straně silnice. Věž je dvoupatrová, s nízkou stanovou šindelovou střechou. Fasády jsou členěné patrovými a korunní římsou a po stranách
jsou rámované pilastry. Stěny v 1. a 2. patře jsou prolomeny obloukově zakončenými zamřížovanými okny rámovanými šambránou (některá jsou zazděná). Obloukový vstup je umístěn na V straně, vnitřní konstrukce věže chybí. Podrobný popis viz EL z r. 1988.
Předmětem ochrany je vodárenská věž - stavba a pozemek parc.č.1694.

Oprava vodárenské věže proběhla v letech 2013-2014, na kterou byla získána dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR v celkové částce  600 tis. Kč (v roce 2013 – 400 tis. Kč, r. 2014 – 200 tis. Kč). Při této opravě byly řešena statika budovy, střecha a schodiště. Zbývá opravit vnější a vnitřní fasádu, vstupní dveře a okna. Celkové náklady na tuto opravu představovaly 1 623 tis. Kč.

Žánrový motiv z Nových Dvorů. Kovárna u rybníka. V pozadí je vodárenská věž, napravo od ní chalupa - dnešní popisné číslo 119. Kresba není datována, ale vznikla nejspíše kolem roku 1880. Jejím autorem je A. Lewy.