P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:57 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

23.

Areál bývalého hostince č.p. 43 (1124/1)

Vloženo: 30.03.10 09:10 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 83221x

 

Areál bývalého hostince je situován na jižní straně náměstí. Při nároží stojí dům čp. 43 (bývalý hostinec), na východní straně dům čp. 76 (bývalé hospodářské stavení). Areál vymezují úseky ohradní zdi s branami na severní a západní straně.
Č.p. 43 – Zděný patrový dům  obdélného půdorysu stojí v nároží náměstí  a hlavní jižní komunikace. Fasády jsou opatřeny hladkou vápennou omítkou. Dům člení vpadlá obdélná pole, profilovaná kordonová a korunní římsa.
Vpadlá obdélná pole přízemí přetínají nad okenními a dveřními otvory úzké profilované římsičky, na které dosedá vpadlá suprafenestra (supraporta) se štukovou vegetabilní výzdobou. Severní průčelí je o pěti osách s obdélným vstupním otvorem uprostřed. Původní dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce zdobí v každém křídle výplně s reliéfem vertikálního půlslunce a dvou kosočtverců (v horní a dolní části). K západnímu dvouosému průčelí přiléhá přízemní přístavek o dvou osách se shodným členěním. Střecha je valbová, krytá bobrovkami.

Detail obrazu z 18. století: