P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 20:01 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

12.

Budova konventu (1118/2)

Vloženo: 29.03.10 19:42 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 88084x
 
 
Patrová trojkřídlá zděná omítnutá budova konventu o půdorysu písmene U s přilehlým kostelem sv. Anny (k V křídlu kláštera) stojí S od hlavní vstupní brány. Stavbu člení hladká kordonová římsa, rustikované lisény a profilovaná korunní římsa. Obdélné okenní otvory (s okny osazenými v líci) rámují v patře šambrány se štukovými rámci a vrcholovým klenákem. V první ose ze Z strany hlavního sedmiosého J průčelí J křídla je ozdobný portál s vjezdem zaklenutým půlkruhovým obloukem. Mezi třetí a čtvrtou osou ze Z strany v patře vystupuje ozdobná konzola podpírající sochu sv. Floriána (polopostava světce s atribury vědra pod loktem pravé ruky a kopí v levé ruce). Ve třetí ose z V strany vyniká vstupní otvor sklenutý půlkruhovým obloukem a rámovaný edikulou. Pilastry nesou kladí s trojúhelným frontonem. Východní průčelí V křídla je o jedenácti osách. Západní průčelí V křídla rozděluje přilehlá sakristie kostela sv. Anny na dvě části s dominujícími hranolovými věžemi nad okapní římsou. Nároží věží lemují sdružené lisény. Nad profilovanou korunní římsou věží, uprostřed vytaženou do půlkruhového oblouku, se zvedá nízká jehlancovitá střecha s odstupněnou cibulovou bání krytou šindelem a osmibokou oplechovanou lucernou s makovicí a ozdobným dvouramenným křížkem. Zvalbené střechy kláštera kryje pálená krytina (bobrovky a esovky).