P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:09 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

34.

"Červený domek" č.p. 120 (30566/2-3518,3518/1,2,3)

Vloženo: 09.10.15 06:39 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 67443x
 


Ohrazený areál domu čp. 120 (tzv. Červeného domku) stojí při komunikaci, S od obce. Na J straně je v odstupu od silnice situován obytný dům, na S straně při silnici (vně zděného ohrazení) budova kolny. Předmětem ochrany je areál domu čp. 120 (tzv. Červeného domku), obytné stavení (na parc.č.723), kolna (parc.č.722/2), ohradní zeď (na parc.č.723) a pozemky parc.č.723, 722/1, 722/2, 722/3, 720. Areál tzv. červeného domku je památkově hodnotný celek, důležitý architekt. i urbanistický. Za hraběte Jana Rudolfa Chotka patřil do areálu kačinského zámku. Zděný dům obdélného půdorysu s jižní patrovou a severní přízemní částí. Dům je opatřen hrubou omítkou s cihlově červeným a světle žlutým nátěrem. Stavbu člení sokl, profilovaná kordonová římsa a zkosená korunní římsa. Severní přízemní část stavby je ze Z strany o dvou osách s obdélnými okny s naznačeným orámováním (světle žlutým nátěrem). Východní trojosé průčelí přízemní části má obdélná okénka rámovaná plochou šambránou s ozdobnými mřížkami. Vstupní pravoúhlý portál s ušima je v první ose z J strany. Vrcholový klenák nese nápis: Nro 120. V horní části portálu po stranách klenáku obíhá dvouřádkový nápis. Jižně od klenáku je nápis: BERNARDVS.COMES.WIESCHNIK / AVP.MDCCIII. FIERI.IVSSIT. Severně od klenáku je napsáno: VL.BENEŠ.CVM.VXORE.SVAE. / AVP.MCMLXXII.III.RENOVARI.CVRABANT (dodatečný nápis vzniklý zřejmě při třetí renovaci domu). Jižní patrová část je ze tří stran o jedné ose (kromě S s přilehlou přízemní částí a s komínem). Nad zkosenou korunní římsou se zvedá mansardová střecha krytá drážkovkami. Přízemní část má rovněž mansardovou střechu. Při komunikaci. Je opatřena stejně jako obytné stavení cihlově červenou hrubou omítkou v kombinaci se světle žlutou omítkou kolem obdélných okenních otvorů a v nároží. Západní průčelí je o třech osách s pravoúhlým portálem s ušima. V horní části portálu je dvouřádkový nápis: AVP.MCMLXXIX/ POTIVS.SEROQVAM.NVMQVAM.. Na J straně V průčelí je vjezd do garáže. Severní průčelí je o dvou okenních osách. Střecha je valbová.