P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 06:26 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

32.

Bývalá jízdárna č.p. 110 (1131)

Vloženo: 09.10.15 06:37 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 67113x
 
Zděný reprezentativní dům o obdélném půdorysu. Hlavní severní průčelí je o třech osách s portálem uprostřed. Vjezd je završený půlkruhovým obloukem. Portál se středovým klenákem  je zakončen profilovou římsou, krytou
plechem. Nad portálem je obdélné pole. Po stranách portálu je vždy po jedné nice, pod níž je drobné okénko o třech okenních tabulkách v každém křídle. Fasáda je členěna soklem, podvojnými pilastry s římsovými hlavicemi, profilovou korunní římsou a prejzovou krytinou. Štítový nástavec hlavního průčelí je dvakrát odstíněný s trojúhelným profilovaným završením.  Štítový nástavec je členěn lisénovými rámci s obdélným vertikálním polem uprostřed. Ve vrcholu jsou postranní čučky, horní chybí (zbyl pouze podstavec). Boční východní průčelí o pěti osách je členěno lisénami.  Výklenky, v nichž jsou prolomené obdélné okennní otvory, jsou završené půlkruhovým obloukem. Okna jsou novodobá. K západnímu a jižnímu průčelí přiléhá z jihozápadní strany přízemní novodobý přístavek. Jižní průčelí bývalé jízdárny je završené stupňovitým novodobým štítem s komínem. Střecha je sedlová s nízkým sklonem, krytá plechem (novodobé úpravy).  Památkově chráněný je dům i pozemek.
Stavba v současné době není v dobrém technickém stavu. Jedná se zejména o její fasádu.