P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:40 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

31.

Měšťanský dům č.p. 111 (1130)

Vloženo: 09.10.15 06:34 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 66759x
 
Zděný omítnutý patrový dvoukřídlý dům čp. 111 o půdorysu písmene L je situován J směrem od zámecké kaple sv. Martina. K hlavnímu objektu čtvercového půdorysu přiléhá na JV straně nižší a užší patrová přístavba. Hlavní severní průčelí je o pěti osách, se zdobným portálem uprostřed. Boční Z průčelí je o čtyřech osách, V o třech osách a J o jedné ose. Navazující JV křídlo domu je vždy o třech osách. Na V straně mezi oběma stavbami vystupuje jednoduchá drobná zděná patrová přístavba, ve V průčelí o dvou osách, se sedlovou stříškou krytou
plechem. Na Z straně přiléhají k JV křídlu ještě dva další drobné přízemní přístavky s pultovými stříškami krytými plechem. Fasády obou křídel jsou členěny soklem, patrovou a korunní profil. římsou a lisénami. Přízemní okna hlavního průčelí osazena v líci jsou dvoukřídlá o osmi okenních tabulkách (pozůst. původního členění). Okenní přízemní otvory jsou rámovány šambránami s ušima a se štukovými suprafenestrami. Portál s půlkruhově završeným vjezdem je zdoben žlábkovaným esovitě prohnutým klenákem, po jehož stranách vystupují štukové větvičky obalené dubovými listy.  Předmětem ochrany je dům čp. 111 - stavba a pozemek parc.č. 463
V roce 2010-2011 byla provedena oprava fasády, oken, žlabů a komínů v celkové částce 1 921 tis. Kč. Dotace byla získána ze Středočeského kraje z Programu obnovy památek v částce 1 823 tis. Kč. Stavba je v současné době v dobrém technickém stavu.