P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 07:38 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

13.

Pilířový plot s branou a sochařskou výzdobou (1118/7)

Vloženo: 29.03.10 11:01 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 85301x

  

.

Do areálu kláštera (na J areálu při komunikaci) se vstupuje honosnou zděnou bránou, situovanou uprostřed ozdobného pilířového plotu (v celé délce vymezeného pozemku). Vjezdový portál sklenutý půlkruhovým obloukem rámují nakoso posazené čtvercové pilíře s vykrojenými nárožími, které zakončují kamenné vázy. Nad vjezdem vystupuje štítový nástavec s projmutými stranami, uprostřed kterého vyniká korunovaný alianční erb Věžníků. Nad profilovaným segmentovým obloukem římsy nástavce stojí socha sv. Anny s P. Marií. Pilíř oplocení v blízkosti brány na V straně vrcholí sochou sv. Dominika s atributy psa a zeměkoule u pravé nohy a otevřené knihy v levé ruce. Na protější straně pilíř zakončuje socha sv. Tomáše Akvinského s otevřenou knihou při levém boku. Krajní pilíře vrcholí vázami. Pilíře spojuje kovové oplocení s bohatě dekorovanými kovanými nástavci.  Na osu hlavního vstupu do kostela je pilířová brána s kovanými mřížovými vraty  a pískovcovými sochami světců (na S pilíři krále Davida s loutnou v levé ruce, na J pilíři kněze Zachariáše (?) s kadidelnicí v pravé ruce). Při bráně je úsek pilířového oplocení s laťkovým plotem a úseky plné omítané zdi s vestavěnými drobnými výklenkovými kapličkami. Kamenná zeď dále ohrazuje areál na S, JV a JZ straně se zazděnou bránou sklenutou segmentovým obloukem a pilířovou bránou. Zahrada V od konventu je  obehnána  ohr. zdí a pilíř. oplocením s plaňkami.
V roce 2003 byl opraven z dotace Regenerace MPZ a MPR MK v částce 200 tis. Kč, 76 tis. Kč hradil městys z vlastních prostředků.
V roce 2014 byla provedena oprava dřevěných prvků v levé části plotu v částce 34 tis. Kč. Pravá část byla pouze lokálně opravena. Do budoucna je třeba provést restaurování soch a váz na této bráně.