P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.01.2022 - 19:31 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Památková zóna

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

15.

Socha sv. Barbory (1118/5)

Vloženo: 29.03.10 10:59 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 86898x

 

Skulptura sv. Barbory (protějšková socha sv. Notburgy) stojí na Z straně vjezdu do kláštera. Materiál pískovec. Socha stojí na hranolovém podstavci, jehož čelní stranu pokrývá reliéf kartuše se znakem Věžníků. Z bočních stran podstavce jsou vpadlá obdélná zrcadla. Na římsové hlavici stojí sokl sochy s rytým zrcadlem s vypouklými stranami s rytým nápisem: S.BARBARA. Světice stojí na levé noze, pokrčenou pravou nohou našlapuje na rameno polopostavy muže v turbanu, který si rukou podpírá hlavu. Při levé straně vyniká válcová věž s cimbuřím. Světice v pravé ruce při rameni drží kalich, levou ruku má spouštěnou dolů. Je oděna v ozdobný šat a u krku sepnutý plášť. Hlavu se sepnutými vlasy má nakloněnu mírně doleva.
Raně barokní socha sv. Barbory patří k původní sochařské výzdobě areálu kláštera.

Na její opravu a opravu sochy sv. Nortburgy byla v roce 2015 získána dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR v částce 94 tis. Kč. 10 650 Kč hradil městys z vlastních prostředků.