P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
01.03.2021 - 10:48 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

www.babybox.cz

 

Historie městyse > Zajímavosti z historie městyse

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Domy a obyvatelé v Nových Dvorech 1660 - 2001

Vloženo: 05.04.10 09:53 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 17370x
Rok Domů Nové Dvory Domů Ovčáry Obyvatel
Nové Dvory
Obyvatel
Ovčáry
Domů
celkem
Obyvatel
celkem
Pozn.
1660 2           1) 
1713 69   716       2)  
1787 85 6     91    
1843 91 6 867 67 97 934  
1869     1257 85   1342  
1880 112 6 1219 122 118 1 341  
1890 128 12 1255 99 140 1354  
1921  148  12  1102 78 160 1180  
1930  198  12  1052 77 210 1129  
1950  221  14  842  49  235  891  
1961       867  59    935  
1991   218   6  749  79  224  828  
2001           260  830  

       
Poznámky:
1) Situace v osídlení před rokem 1700 není zcela jasná. V době kdy vlastnil Nový Dvůr v dědičném držení Hynek Martinický z Chřenovic (1522-1568) je možné, že se okolo tvrze a hospodářského dvora počalo v malé míře rozvíjet osídlení. Jistě ale bylo jen v menším rozsahu a osobami, jež zajišťovaly provoz hospodářského dvora, řemeslníky a možná i těmi, kteří se podíleli na místních aktivitách Hynka Martinického, například stavbě rozsáhlého rybníka severně od tvrze. V roce 1588 získal Nový Dvůr Kašpar Melichar ze Žerotína a tento nejspíše mohl využít nevelký počet zdejších usedlíků při stavbě svého sídla na místě staré martinické tvrze. I když žerotínský zámek nebyl asi příliš velký, mohl přivést do místa nové obyvatele jako personál a služebnictvo. I tak ale Nový Dvůr v této době nemůžeme zřejmě považovat za ves, ale spíše jen za panské sídlo.
V první polovině 17. století Nové Dvory stejně jako celé široké okolí utrpěly silně třiceti- letou válkou a násilnou rekatolizací. V gruntovní knize z roku 1660 se uvádějí v Nových Dvorech pouze dvě osedlé chalupy, ale podle trhové smlouvy z roku 1674, kdy kupoval Nové Dvory hrabě Ferdinand Maximilián Kaunic, jsou již v Nových Dvořích kromě pustin i "poněkud vystavěný zámek, nově zřízené dvory, vesnice Nové Dvory..."
I zápisy v nejstarších matrikách církvické fary (matrica copulator 1658-1679, atque bapti & copulator 1679-1699 inols. Cirkviensis no. I.), pod kterou Nové Dvory v té době patřily prokazují, že v Nových Dvorech již v šedesátých a sedmdesátých letech 17. století žilo více osob, než by odpovídalo jen dvěma osedlým chalupám.
Podobná situace je i v Ovčárech. Je prokázáno, že když v roce 1592 získal Ovčáry Kašpar Melichar ze Žerotína, kupoval "... tvrz řečenou Ovčáry s dvorem rolným, mlýnem, rybníky, lukami, pastvištěm, krčmou, chalupou, zahradami ...". V jakém stavu byly celé Ovčáry po třicetileté válce přesně nevíme, ale je jisté, že tvrz, dvůr i ovčárecká krčma zůstaly zachovány.
V konkrétních číslech je stav osídlení bezpečně doložen až od Věžníkových časů.
2) Kde jsou v tabulce nevyplněné údaje, znamenáto to, že konkrétní čísla nejsou známa. Do údajů o počtu domů nejsou zahrnuty existující tvrz a násl. zámek v Nových Dvořích, stejně tak jako tvrz v Ovčárech.