P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.05.2022 - 15:39 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

Městys > Úřad městyse > Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Vloženo: 06.04.10 23:16 - Dítětová Eva, Zobrazeno: 97026x
Zaměstnanci úřadu městyse přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.
Na písemnou žádost odpoví úřad městyse a to  ve lhůtě do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit si kopii listinou nebo na paměťových médiích. Úřad městyse může lhůtu pro poskytnutí informace v závažných případech prodloužit o 10 dnů, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován ( t.j. doručením do vlastních rukou). S písemné žádosti musí být jednoznačně jasné komu je určena, kdo ji podává, musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. Pokud je žádost nesrozumitelná, vyzve zaměstnanec úřadu městyse žadatele o poskytnutí informace ve hůtě do 7 dnl  od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.